hasiči Hrádek

úvod události kontakt fotoalba

Historie

 

Dne 25. Května 1876 byl ustanoven „Řád hasební“ pro obec Hrádek u Sušice za starostenství Jakuba Heřmana. Vyhlášením „Řádu hasebního“ byl dán tedy signál k vlastnímu založení sboru, k obstarání potřebné výzbroje a výstroje. Mimo vyhlášení řádu hasebního bylo usneseno zřídit hasičský sbor. K založení hasičského sboru došlo z neznámých důvodů až v roce 1890. Dne 25. Října 1890 byla ustavující valná hromada, která zvolila jako starostu sboru p. Martina Kněze, velitelem sboru byl zvolen p. Leopold Fetter, jednatelem byl zvolen p. Josef Hozman a pokladníkem sboru byl zvolen p. Ondřej Bělík. Zakládajícím členem sboru byl také p. Vojtěch Hlinka, jinak známého jako spisovatele Františka Pravdu. Pan František Pravda byl 26. 11. 1893 na valné hromadě jmenován čestným členem hasičského sboru v Hrádku u Sušice. Dne 12. Ledna 1910 vznikl ještě jeden hasičský sbor v Hrádku u Sušice a to hasičský sbor „Velkostatek“. Velitelem tohoto sboru byl p. baron Heneberg Spiegel majitel panství. V případě založení sboru \velkostatek šlo právě o zajištění ochrany rozsáhlého panství, které mělo budov a dalších jiných objektů v Hrádku, Tedražicích, Odolenově, Lešišově, Mokrosucích, Drouhavči a ve Velharticích. V roce 1934 p. baron Heneberg Spiegel zemřel a hasičský sbor „Velkostatek“ se rozpadl. Dalším zakládajícím členem hasičského sboru v Hrádku je p. Kopal Hartling baron, p. Antonín Mayer sládek, p. Hedvika Heneberg – Spiegel baronka, p. Emanuel Heneberg – Spiegel baron. Při založení sboru v roce 1890 byl stav členské základny 75 členů. Nejstarším členem sboru byl p. Josef Vejslav (71 let byl organizován). V roce 1974 bylo ustanoveno družstvo mladých hasičů, vedením byl pověřen p. Ludvík Zíbar. Po dokončení školní docházky někteří členové přešli do dorostu a družstvo mladých hasičů se rozpadlo. V roce 1982 bylo opět ustanoveno družstvo MH. Jako vedoucí tohoto družstva byl ustanoven p. František Zahrádka a na organizování činnosti se podíleli ještě další členové např. p. František Valdman, p. Miloslav Skála st., p. František Turek, p. Václav Švarc. Toto družstvo ukončilo svou činnost v roce 1993. Od roku 2004 bylo znovu ustanoveno družstvo mladých hasičů, jeho činnost trvá dodnes. Družstvo má 26 členů. Vedoucím mladých hasičů byl při vzniku určen p. Petr Makrlík č. 24. Tuto funkci vykonával po dobu 3 let. Po něm převzala funkci p. Jitka Lísová, nápomocni jsou p. Vlasta Faustová, p. Sláva Bureš, p. V. Skálová. V roce 2004 bylo ustanoveno družstvo žen, které má 15 členek. Vedoucí družstva žen byla určena p. Marie Burešová. Toto družstvo se pravidelně zúčastňuje různých soutěží. Náš hasičský sbor má dvě soutěžní družstva mužů, které se pravidelně zúčastňují také různých soutěží. K 10. lednu 2009 má sbor 73 členů. SDH v Hrádku u Sušice zajišťuje různé kulturní akce v obci například taneční zábavy v parku během léta, plesy, maškarní průvod obcí, stavění máje, oslavy MDŽ, oslavy dne dětí.